Boligområder, hytteplaner

 • Sømna kommune
  Langåsen boligfelt, reguleringsplan
 • Kåre Knutsen m.fl.
  Reguleringsplan for Viksjøen, Vega. Boligområde, felt for frittliggende og konsentrert fritidsbebyggelse, småbåtanalegg, verneområder mv.
 • Sømna kommune
  Vennesund - Skålhammarn, områdeplan med bl.a. boligfelt, hyttefelt, småbåtanlegg, kai og trafikkområder.
 • Ylvingen Rorbuer AS
  Bebyggelsesplan og reguleringsplan (under arbeid).
 • Vega kommune
  Reguleringsplan for Gardsøya. Sammensatt reguleringsplan med boligelt, hyttefelt, industri, blanda formål, trafikkområde til land og vanns.
 • Fræna kommune
  Eidemskaret, bebyggelsesplan.
 • Vikenco AS
  Reguleringsplan for Karlsholmen i Aukra kommune. Rundt 40 rorbuleiligheter. Privat småbåtanlegg mv.
 • Opplysningsvesenets fond
  Reguleringsplan for Skorgedalen hyttefelt, Rauma kommune.
 • Bjørn Heimgård
  Reguleringsplan for rorbucamping på Vikan, Fræna kommune.
 • Arkitektstudio AS/Bodø kommune
  Rensåsgata 4, Bodø. Sansehage, takhage.
 • Bodø kommune
  Vollsletta bokollektiv. Hager for demente.
 • BBL Prosjekt AS
  Utomhusplan for Hellran borettslag
 • AL Kristiansund BBL
  Omsorgsboliger Boxaspenenga brl., planteplan
 • BBL Prosjekt AS
  Reguleringsplan for Hellran borettslag. Skisseplan for utomhusanlegget.
 • BBL, Bodø
  Tungen borettslag. Rehabilitering av uteanlegget.
 • Arkitektstudio AS
  Stadiontunet. Utomhusanlegget i nytt boligfelt. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Arkitektstudio AS
  Stadionparken. Utomhusanleggene i nytt boligfelt. Planer og anbudsbeskrivelse.