Gravlunder / Kirkegårder


 • Averøy kirkelige fellesråd/Averøy kommune
  Folland hjelpekirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Harstad kirkelige fellesråd
  Nye Tofta gravlund, 1. etappe med 900 kistegraver, urnefelt, navnet minnelund og anonymt gravfelt. Driftsavdeling og parkering. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Sula sokneråd
  Langevåg kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse. Samarbeidsprosjekt med HAGEN landskap.
 • Sunndal kirkelige fellesråd
  Øksendal kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse. Samarbeidsprosjekt med HAGEN landskap.
 • Ålesund kirkelige fellesråd
  Utviding av Hatlehol gravlund. 1. - 4. etappe. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Vestnes kyrkjelege fellesråd
  Fiksdal kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsbeskrivelse
 • Volda kyrkjelege fellesråd
  Dalsfjord kyrkjegard, gjenbruk og omregulering, parkeringsplass. Planer og anbudsdokumenter.
 • Saltdal kommune Saltdal kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsdokumenter
 • Vestvågøy kirkelige fellesråd
  Borg kirkegård, gjenbruk og omregulering. Planer og anbudsdokumenter.
 • Vågan Eiendom KF
  Vågan kirkegård, utvidelse. 1000 kistegraver.
 • Kvæfjord kommune
  Utvidelse av Kvæfjord kirkegård. Overlevert høsten 2008.
 • Fræna kommune
  Myrbostad kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsdokumenter.
 • Kirkevergen i Vågan
  Vurdering av kirkesgårdsløsninger for Svolvær-Kabelvåg.
 • Øksnes kommune
  Meløy kirkegård. Utvidelse. Oppfylling for å komme klar av grunnvann/sjøvann. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Skodje sokneråd
  Skodje kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Ørskog sokneråd
  Sjøholt kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsdokumenter
 • Vestvågøy kirkelige fellesråd
  Valberg kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Moskenes menighetsråd
  Utvidelse av Moskenes kirkegård. Planer og anbudsbeskrivelse.
 • Molde kommune
  Tøndergård gravlund, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse.