Industriområder, massetak

 • Vikenco AS
  Reguleringsendring for Rindarøy industriområde.
 • WSF Eiendom AS
  Reguleringsplan for Øran Vest industripark
 • Aukra kommune
  Steinbrudd Rindarøy.
 • Gustad maskin og transport
  Massetak på parsell av eiend. 78/9 Averøy
 • Aluscan AS
  Utomhusplan/planteplan for industriområde
 • RIR
  Disposisjonsplan for fyllområder m.v.
 • Odd-Østen Hurlen
  Industriområde Flatholmveien, Ålesund
 • Mo industripark MIP
  Mo industripark, adkomstområdet
 • Vegkontoret i Nordland
  Reguleringsplan for Veset pukkverk, Mosjøen
 • Nord-Norsk Plangruppe
  Massetak g.bnr. 30/2 Alstahaug, Svein Åsen
 • Statoil Norge AS
  Tankanlegg Sortland, skjermingstiltak
 • Norwegian Talc Hammerfall AS
  Løgavlen dolomittbrudd, revegetasjonsplan
 • Harstad kommune
  Landskapsplan for Hagan søppeltømmeplass

Idrettsanlegg
 • Molde Eiendom KF
  Skjevik kunstgressbane. Bane 40 x 60m. Planer som grunnlag for søknad om spillemidler.
 • Molde Eiendom KF
  reknes kunstgressbane. Full bane. Planer som grunnlag for søknad om spillemidler.
 • Sportsklubben "Træff", Molde
  Reguleringsplan for Reknesbanen. Træff-hallen og området rundt. Under arbeid.
 • MFK/RIVAL/TRÆFF, Molde
  Cap Clara og Rivalbanene. Treningsbaner. Idéforslag.
 • Sportsklubben " TRÆFF", Molde
  Cecilienfryd treningsfelt. Kunstgressbane og grus-/isbane. Detaljplaner og tilbudsbeskrivelse. Oppfølging i byggetiden.
 • Dahle Idrettslag, Kristiansund
  Nydammen som nærmiljø- og idrettsanlegg. Skisseprosjekt.
 • Innstrandens Idrettslag, Bodø
  Bjørndalslisletta idrettsanlegg. Spillemiddelsøknad.
 • Sven Aune AS, Bodø
  Lakselva dretts- og friluftsområd. Skisseprosjekt