Torg, plasser og gater

 • Vågan eiendom
  Hotellparken.
 • Sømna kommune
  Hamnegata Berg. Ny kjøreveg med gangveg mot sjøen.
  Detaljprosjekt. Anbudsdokumenter.
 • Sømna kommune
  Miljøgate Vik
 • Ica Moldelivegen
  Utvidelse av parkeringsplass.
 • Fræna kommune
  Lindys plass, skisseforslag
 • Fauske kommune
  Fauske torg. Under prosjektering.
 • Ørskog kommune
  Bebyggelsesplan for Årøyvegen. Anbudsbeskrivelse.
 • Bodø kommune
  Hundholmen plass. Hovedprosjekt, detaljering og anbudsbeskrivelse.
 • Statens vegv. Møre og Romsdal
  Nedbygging av Rv. 1 Vestnes sentrum. Detaljplaner.
 • Vestnes kommune
  Stadanalyse for Helland sentrum, Vestnes.
 • Statens vegvesen, Bjerkvik
  Landskapsarbeider E6 Narvik.
 • Statens vegvesen, Nordland
  Reiselivsprosjektet Rv. 17 - Detaljplaner.
 • Rauma kommune
  Et grønnere sentrum. Idéprosjekt.
 • Bodø boligbyggelag
  Stadionparken, torget. Detaljplaner og anbudsbeskrivelse.
 • Sømna kommune
  Utomhusområdet rundt kommunesenteret Vik. Disposisjonsplaner.
 • Bodø kommune
  Gågata mellom Bankplassen og Øvre torg.
 • Statens vegvesen, Mo
  Grøntplan E 12.
 • Statens vegvesen, Nordland
  Parkeringsplass Å, rasteplass Brunstranda og ved Gimsøybrua.
 • Rana kommune
  Transportplan Mo, Tverånes - Albogen.